-Ben-  

Een heel persoonlijk schilderij waarin ik het afscheid van mijn jongste broer verwerkt heb.