-masker-

Het masker is verworden tot de levende mens. De touwtrekkers, die staan voor de norm waaraan men moet voldoen, proberen hem in een bepaalde richting te trekken. Zelfs dit maskermens heeft geen vrije wil en zit aan banden.