Bij deze eerste schilderijen van vlak na mijn opleiding, wordt je aandacht getrokken door de met grote snelheid aangebrachte verfmassa. Kleur naast kleur in zichtbare penseelstreken.Ik werkte groot en heel direct expressief. Abstracte schilderijen heb ik heel veel geschilderd in een periode van woeste aanvallen en een ongeïnteresseerd gevoel ten opzichte van mijn omgeving. Een bepaald uitgangspunt had ik niet, ik schilderde zuiver uit mijn gevoel, waar voorstellingen geen duidelijke plaats hadden ingenomen. Angstige en gewelddadige herinneringen en ervaringen uit mijn jeugd en jonge jaren heb ik op deze manier geuit.Bij dit soort schilderijen zijn titels niet op zijn plaats. Het zijn als het ware sporen van gevechten die zich op het doek afspelen.
-toelichting oud werken-
home
inhoud