-dromen-

Bij elkaar zitten in de zuidelijke zomerzon en dromen van wat was of mogelijk is...